main

Syse Data og Brønnøysundregistrene

april 23, 2009 — by Bård Johannessen0

I 1999 ble Syse Data et aksjeselskap, og har helt siden den gang operert under navnet Syse Data AS. I Brønnøysundregistrene har våre kunder imidlertid ofte søkt opp feil enhet, idet de har hentet opp det gamle enmannsforetaket med navn Syse Data. For å forhindre denne forvekslingen endret vi nylig navn på enmannsforetaket, og benyttet samtidig sjansen til litt harmløs morro – trodde vi.

Enmannsforetaket med navn Syse Data ble døpt:

Navnet henspeiler på en gammel geek-stripe, fra xkcd:

http://xkcd.com/327/

Navneendringen viste seg raskt å ikke være fullt så harmløs som vi trodde, idet den skapte blest verden over:

http://www.google.no/search?q=edvin+taxrate

Omtalen har i sin tur medført skapt så stor trafikk til Brønnøysundregistrene at den skaper driftsproblemer, og vi har blitt anmodet om å endre firmanavnet. Vi beklager de problemene dette har medført for Brønnøysundregistrene.

Navneendring er nå underveis i systemet.

Syse Data har over 10 års erfaring med design og drift av skalerbare Internett-løsninger. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale.

';UPDATE TAXRATE SET RATE = 0 WHERE NAME = 'EDVIN SYSE'
';UPDATE TAXRATE SET RATE = 0 WHERE NAME = 'EDVIN SYSE'
BOBBY'S UNCLE EDVIN 'TABLES' SYSE
BOBBY'S UNCLE EDVIN 'TABLES' SYSE

Information in English:

In 1999 Syse Data was converted to a limited liability company, and has since been trading under the name Syse Data AS[1]. As the names are so similar, searches for our company in the official Norwegian registry of just-about-anything (Brønnøysundregistrene) often resulted in potential customers looking up the wrong company. To prevent this confusion we recently changed the name of the old (non-LLC) company, and figured we’d use the opportunity for some harmless – or so we thought – fun.

The old company was renamed to:

The name is a reference to an old XKCD-strip:

http://xkcd.com/327/

The fun quickly turned out not to be as harmless as we thought, and it created quite the buzz around the Internet:

http://www.google.no/search?q=edvin+taxrate

This in turn created enough traffic at Brønnøysundregistrene for them to request that we change the name. We apologise for the inconvenience this has caused for Brønnøysundregistrene.

[1]: AS = Aksjeselskap: Somewhat similar to the English term LLC or the French term SA.

Syse Data is a hosting provider and application developer specialized in delivering shared and dedicated hosting on the highest level of excellence, with versatile solutions for administration and automation. Contact us for a quote now.